مقاله ارزيابي اثر تراكم دسترسي ها بر ميزان تصادف ها درجاده هاي اصلي برون شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تراكم دسترسي ها بر ميزان تصادف ها درجاده هاي اصلي برون شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقاط دسترسي
مقاله نرخ تصادف ها
مقاله تراكم دسترسي
مقاله راه اصلي برون شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه روند رو به رشد تصادفها در راهها و تلفات و خسارتهاي ناشي از اين گونه حوادث باعث ضايع شدن و اتلاف سرمايه هاي كشور مي شوند. بنابراين سرمايه گذاري صحيح و شناخت هر يك از عوامل سه گانه تصادف (راه، راننده و وسيله نقليه)، بررسي اصولي مشكلات اين عوامل و بيان راه حلهاي كاربردي مي تواند تا حد زيادي از بروز اين گونه حوادث بكاهد. يكي از معضلات اساسي شبكه راههاي كشور وجود دسترسي هاي فراوان به راههاي اصلي است؛ به نحوي كه اين دسترسي ها كه معمولا فاقد شرايط لازم طراحي، عملكردي و كنترلي هستند به صورت مكانهاي تصادف خيز درآمده اند. هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تاثير تراكم دسترسي هاي حاشيه اي بر نرخ تصادفها در راههاي كشور است. براي اين منظور با معرفي پارامترهاي دخيل در تصادفها، تحليل آماري توصيفي و مدلهاي آماري رگرسيوني ارايه مي شوند تا نوع ارتباط ميان نرخ تصادفهاي جاده اي و عوامل اصلي وقوع آن از جمله تراكم دسترسي ها در جاده هاي كشور مشخص شود. از مهم ترين نتايج تحقيق، اين است كه با افزايش و كاهش تراكم دسترسي ها، نرخ تصادفها نيز با نسبتي افزايش يا كاهش مي يابد. زماني كه تراكم دسترسي ها اندك است، رشد نرخ تصادفها همراه با افزايش تراكم دسترسي ها روندي ملايم دارد، اما هنگامي كه تراكم دسترسي ها از حدي بيشتر مي شود، نرخ تصادفها رشد قابل شوندي پيدا مي كند. بنابراين علاوه بر تراكم دسترسي، عوامل مهم ديگري نيز در وقوع تصادفها به ويژه در راههاي با شمار زياد دسترسي؛ نقش دارند.