مقاله ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله استراتژي رقابتي تمايز
مقاله زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان
مقاله نوآوري
مقاله توسعه مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان از خدمات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رناني قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي نامقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت هاي سازماني است. اين مقاله بر اساس يافته هاي تحقيق ميداني در شرکت هاي فعال در زمينه صنعت نرم افزار شکل گرفته است. براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني قرار گرفت. در اين تحقيق پس از انجام مطالعات کتابخانه اي و اجراي مصاحبه هاي اکتشافي، مولفه هاي اثرگذار مديريت دانش بر بخش هاي مختلف سازماني استخراج؛ و از طريق تحقيق زمينه يابي و ابزار پرسش نامه مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسش نامه هر کدام از مولفه هاي تحقيق مانند فرآيندهاي مديريت دانش، نوآوري (فردي، گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان مورد سنجش قرار گرفتند. از مدل معادلات ساختاري و نرم افزاريLISREL  جهت بررسي روابط ميان مولفه ها استفاده شد و در پايان صحت روابط مولفه ها در مدل مفهومي مورد تاييد قرار گرفت.