مقاله ارزيابي اثر ميزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشيدگي ضخامت بلند مدت مواد مرکب هيبريدي پلي پروپيلن، آرد چوب و الياف شيشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صنايع چوب و كاغذ ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر ميزان سازگار کننده بر جذب آب و واکشيدگي ضخامت بلند مدت مواد مرکب هيبريدي پلي پروپيلن، آرد چوب و الياف شيشه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد مرکب هيبريدي
مقاله مالئيک انيدريد پلي پروپيلن
مقاله الياف شيشه
مقاله آرد چوب
مقاله جذب آب و واکشيدگي ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نجفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزاشكيكي ربيع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير ميزان (۲، ۳ و ۵ درصد) مالئيک انيدريد پلي پروپيلن (MAPP) بر جذب آب و واکشيدگي ضخامت مواد مرکب هيبريدي پلي پروپيلن، آرد چوب و الياف شيشه مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هايي با سطح مقطع ۱۰ ×۷۰ mm با بهره گيري از اکسترودر دو مارپيچ ناهمسو گرد ساخته شد. براي بررسي روند جذب آب و واکشيدگي ضخامت بلند مدت، مواد مرکب هيبريدي ساخته شده براي چندين هفته تا رسيدن به بيشينه ميزان جذب آب، غوطه ور در آب بودند. ضريب انتشار آب و نرخ واکشيدگي ضخامت در مواد مرکب هيبريدي تعيين شدند. نتايج نشان داد افزودن ۲ درصد MAPP و افزايش آن تا ۵ درصد باعث کاهش ضريب انتشار آب، نرخ واکشيدگي ضخامت و بيشينه ميزان جذب آب و واکشيدگي ضخامت مواد مرکب هيبريدي مي شود.