مقاله ارزيابي اخلاقي دانشگاه مجازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اخلاقي دانشگاه مجازي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه مجازي
مقاله اصول اخلاقي
مقاله ارزش هاي علمي
مقاله ارزش هاي اجتماعي
مقاله تساوي ديجيتالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي قزويني فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آموزش از راه دور، در دانشگاه مجازي، امکان يادگيري خارج از محيط کلاس و دانشگاه را به دانشجو مي دهد، محدوديت هاي جغرافيايي را از بين مي برد و فرصت يادگيري را براي تمام اشخاصي که در غير اين صورت، موقعيت استفاده از سيستم آموزش عالي را نداشتند، فراهم مي آورد. در اين مقاله، بر اساس روش کتابخانه اي-تحليلي، به بررسي ميزان همگامي دانشگاه مجازي با دانشگاه سنتي، در اجراي وظايف آموزش عالي، روش هاي نوين براي رسيدن بدين مقصود و مشکلات اخلاقي جديد اين حوزه، پرداخته شده است. سازگاري يا ناسازگاري عملكرد اين نوع دانشگاه با اهداف آموزش عالي، از راه بررسي انتقال ارزش هاي علمي، آزادي بيان افکار، امکان استفاده از روش هاي مختلف تدريس، نحوه انتقال ارزش هاي اجتماعي و رعايت مساوات و برابري و استفاده از امکانات مورد بررسي قرار گرفته است. همنوايي با دانشگاه سنتي در هر بخش، توسعه مباحث جديدي مانند بلاگ، ويکي، اجتماعات شبکه اي، شبيه سازي محيط دانشگاه، بازي هاي آموزشي و آموزش سيار را مي طلبد. در اين سبک يادگيري، محتويات به روش متمايزي ساخته و پخش مي شوند که مسايل اخلاقي جديدي را به وجود مي آورند.
نتيجه گيري: در نهايت، پس از تحليل مشکلات اخلاقي، سه رويکرد فضيلت، ممانعت و توسعه فناوري هاي جديد، براي کاهش ناهنجاري هاي اخلاقي در فضاي مجازي پيشنهاد شده است.