مقاله ارزيابي اقتصادي احداث نيروگاه بادي با ملاحظات مکانيسم توسعه پاک (CDM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي احداث نيروگاه بادي با ملاحظات مکانيسم توسعه پاک (CDM)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيسم توسعه پاک
مقاله انرژي هاي نو
مقاله مجوز کاهش انتشار
مقاله نيروگاه بادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نيا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان فائزه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا به روند تاريخي شکل گيري پروتکل کيوتو و سازوکارهاي انعطاف پذير آن از جمله مکانيسم توسعه پاک پرداخته مي شود و در ادامه پتانسيل هاي ايران در جذب پروژه هاي CDM، وضعيت احداث نيروگاه هاي بادي و فوايد حاصل از آن در دو سناريو مورد بررسي قرار مي گيرد، به اين ترتيب که در حالت اول درآمدها و هزينه هاي راه اندازي يک نيروگاه بادي در حالت معمول، يعني بدون در نظر گرفتن مکانيسم توسعه پاک ارزيابي مي شود و در سناريوي دوم، همين نيروگاه در قالب يک طرح مکانيسم توسعه پاک بررسي مي شود. روش مورد استفاده در اين مطالعه تحليل هزينه فايده مي باشد که با نرم افزار کامفار انجام شده است و در پايان نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در حال حاضر و با توجه به محدوديت هاي موجود بر سر راه پروژه هاي CDM در بخش نيروگاه بادي در ايران، توليد برق بادي، چندان مقرون به صرفه نمي باشد.