مقاله ارزيابي اقتصادي توليد فرآورده هاي حاصل از فن آوري تبديل گاز به مايع (GTL) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي توليد فرآورده هاي حاصل از فن آوري تبديل گاز به مايع (GTL) در ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي
مقاله تبديلات گازي
مقاله فناوري تبديل گاز به فرآورده هاي مايع
مقاله تحليل هزينه – فايده
مقاله تحليل حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي عراقي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: وطني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حيدري آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزايش تقاضا براي گاز طبيعي، رشد سهم اين حامل انرژي در تامين انرژي هاي اوليه جهان و لزوم ايجاد ارزش افزوده از منابع گازي، به جاي فروش اين ذخاير به صورت خام، استفاده از فن آوري هاي جديد در اين صنعت براي ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي دنيا ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اهميت انجام ارزيابي اقتصادي پيش از انجام هر پروژه از جمله كاربرد فن آوري هاي جديد، در اين تحقيق به كارگيري فن آوري تبديل گاز به فرآورده هاي مايع (GTL) در ايران با استفاده از تكنيك هزينه – فايده و با استفاده از نرم افزار اكسل، مورد ارزيابي فني – اقتصادي قرار گرفته و با انجام تحليل حساسيت، پارامترهاي اصلي موثر بر اقتصاد پروژه هاي تبديل گاز به فرآورده هاي مايع شناسايي و ارايه شده اند.
بر اساس نتايج حاصل از مدل، به كارگيري فن آوري جي تي ال و توليد فرآورده هاي حاصل از آن در ايران از نقطه نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، افزايش قيمت نفت خام و هم چنين دسترسي به گاز خوراك ارزان تر، از جمله گازهاي همراه مناطق نفتي، مي تواند سودآوري پروژه را افزايش دهد.