مقاله ارزيابي اقتصادي و بررسي منافع حاصل از احداث راه هاي جديد ترانزيتي (مطالعه موردي پروژه سربيشه به بازارچه مرزي ميل ۷۸ کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۲۲ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي و بررسي منافع حاصل از احداث راه هاي جديد ترانزيتي (مطالعه موردي پروژه سربيشه به بازارچه مرزي ميل ۷۸ کشور)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله نرخ بازده داخلي سرميه گذاري
مقاله راه سربيشه – بازارچه مرزي ميل ۷۸
مقاله استان خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، ارايه نتايج ارزيابي اقتصادي پروژه احداث راه ميان بر سربيشه خراسان جنوبي به بازارچه مرزي ميل ۷۸ و نيز معرفي آثار اقتصادي – اجتماعي اجراي اين طرح مي باشد. ابتدا ضمن معرفي خصوصيات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبي و شهرستان سربيشه)، وضعيت موجود مسيرهاي مورد مطالعه و نيز مسير پيشنهادي سه قطعه اي و ارايه آناليزي از هزينه هاي احداث و به سازي هر يك از قطعات پيشنهادي با منافع حاصل از ارتقا مشخصات فني مسيرها مقايسه گرديده و در ادامه تجزيه و تحليل هزينه – فايده طرح شامل، هزينه عمليات و منافع ريالي حاصله از حيث صرفه جويي (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ريالي حاصل از آن، کاهش ميزان تصادفات و خسارات حاصله و فايده ريالي ناشي از آن، ميزان صرفه جويي هزينه هاي عملياتي، نقش آن در توسعه تبادلات تجاري (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزيت کالا به افغانستان و نيز شکوفايي اقتصادي استان خراسان جنوبي ارايه شده است. در پايان بر اساس نرخ تنزيل ۱۲ درصد، ارزش فعلي خالص فوايد مذکور محاسبه شده و بر اين اساس نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري معادل ۱۹٫۴ درصد به دست آمده است که اين مهم، توجيه اقتصادي بالاي اين پروژه را تاييد مي نمايد.