مقاله ارزيابي اقتصادي و مالي يكپارچه سازي اراضي روستايي دشت هراز در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۹۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقتصادي و مالي يكپارچه سازي اراضي روستايي دشت هراز در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يكپارچه سازي اراضي روستايي
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله ارزيابي مالي
مقاله هراز (دشت)
مقاله مازندران (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكپارچه سازي اراضي سنتي از آنجا كه به افزايش توليد، درآمد و صرفه جويي در ساعات استفاده از نيروي كار و ماشين آلات منجر مي شود، داراي اهميتي خاص در توسعه اقتصادي است. اين مطالعه به بررسي اثرات مالي و اقتصادي يكپارچه سازي در ۱۰۵ هكتار از اراضي روستايي دشت هراز مي پردازد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه با اجراي طرح، نسبت به پيش از آن، نرخ سود خالص در كشت برنج ۳۰٫۴ درصد در هر هكتار افزايش مي يابد. پس از اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي، در استفاده از نيروي كار خانوادگي، نيروي كار اجاره اي، و ماشين آلات به ترتيب، ۱۸٫۳۶، ۸۳٫۵۸، و ۳۳٫۳۳ درصد در هكتار صرفه جويي مي شود؛ و ساعات استفاده از آنها در كشت كاهو نيز به ترتيب، به ۴۲۸، ۳۰۰، و ۲۵ ساعت در هكتار مي رسد. همچنين، در اين مطالعه، نرخ بازده داخلي طرح ۳۰ ساله يكپارچه سازي اراضي ۳۹٫۹۸ درصد برآورد شده و از اين رو، اين طرح در مقايسه با ساير نرخ هاي موجود توجيه پذير است.