مقاله ارزيابي اقليم آسايشي چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك (PET) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۴۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اقليم آسايشي چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك (PET)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفرهاي نوروزي
مقاله اقليم گردشگري
مقاله اقليم آسايشي
مقاله شاخص دماي معادل فيزيولوژيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گندمكار امير
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نوخندان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از داده هاي روزانه دوره آماري بلندمدت (سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۴۰) شرايط اقليم آسايشي چهار شهر اصلي گردشگري مشهد، اصفهان، رشت و كيش به وسيله شاخص دماي معادل فيزيولوژيك (PET) مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد كه دوره آسايش اقليمي در شهر هاي مورد مطالعه كوتاه بوده و به صورت دو دوره مجزا در ابتداي فصل پاييز و بهار واقع شده است. طول اين دوره كه بهترين زمان براي امور گردشگري توصيه مي شود در مشهد و اصفهان ۳۵، رشت ۳۷ و كيش ۸۵ روز از سال است. از نظر اقليمي عمده ترين محدوديت گردشگري شهرهاي مشهد و اصفهان و رشت، دارا بودن شرايط تنش سرمايي زياد طي ماه هاي آذر و دي و بهمن است. محدوديت عمده اقليم گردشگري در كيش مربوط به تنش گرمايي بسيار زياد آن در فصل گرم سال است. شهر اصفهان نيز طي تير و مرداد ماه داراي محدوديت تنش گرمايي است. مقايسه تطبيقي نتايج بين شهرهاي مورد مطالعه نشان داد كه بهترين مقصد براي گذراندن سفرهاي نوروزي جزيره كيش است. اولويت دومِ مسافرت هاي نوروزي، از آن رشت است. شهرهاي مشهد و اصفهان در هنگام تعطيلات نوروزي داراري محدوديت تنش سرمايي هستند. براي مسافرت هاي تابستانه شهرهاي مشهد و رشت تنها نيمه دوم شهريور ماه شرايط نسبتا مناسب دارند. جزيره كيش و اصفهان در طي اين زمان به دليل دارا بودن تنش هاي گرمايي توصيه نمي گردند. جزيره كيش طي فصل سرد سال در شرايط كاملا آسايش و مناسبي قرار دارد و بهترين مقصد براي گردشگران زمستاني است.