مقاله ارزيابي اكوتوريسم در جنگل هاي اطراف تالاب زريبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اكوتوريسم در جنگل هاي اطراف تالاب زريبار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوريسم
مقاله ارزيابي توان اکولوژيکي
مقاله جنگل هاي اطراف تالاب زريبار
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: مخدوم فرخنده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارزترين و ارزشمندترين اکوسيستم تالابي در استان کردستان درياچه زريبار است که در نزديکي شهرستان مريوان قرار داشته و با بخشي از جنگل هاي زاگرس شمالي که متعلق به هات اسپات جهاني ايران و آناتولي است احاطه شده است. هدف اصلي انجام اين پژوهش ارزيابي توان جنگل هاي اطراف تالاب زريبار براي کاربري اکوتوريسم به منظور تعديل فشار تفرجي در اکوسيستم شکننده تالاب و هدايت بخشي از اين فشار به سمت جنگل است. در اين بررسي پس از شناسايي منابع اکولوژيکي (پايدار و ناپايدار) تجزيه و تحليل و جمع بندي منابع صورت گرفت. با مبنا قرار دادن اصول دستي نقشه سازي يگان هاي محيط زيستي و استفاده از روش سيستمي رايج در ايران در محيط نرم افزار (ArcGIS9.2) لايه هاي اطلاعاتي با هم تلفيق شدند و در نهايت ۱۵۱ يگان محيط زيستي تفکيک و نقشه سازي شد. سپس با استفاده از مدل هاي ويژه طراحي شده براي اکوتوريسم جنگل هاي منطقه، ارزيابي توان اکولوژيکي براي اکوتوريسم متمرکز با سه طبقه توان و اکوتوريسم گسترده با دو طبقه توان در منطقه انجام شد. در مرحله بعد با شناسايي منابع اجتماعي- اقتصادي و تجزيه و تحليل اين داده ها، نقشه سازي و طبقه بندي شاخص هاي مهمي چون کاربري فعلي اراضي، درآمد حاصل از کاربري ها، ساختارهاي زيربنايي، نرخ بيکاري و پراکنش دام انجام گرفت و نيازهاي اجتماعي- اقتصادي دو دهستان موجود در محدوده مطالعاتي بررسي و به منظور اتخاذ تصميم نهايي با توان اکولوژيکي منطقه تلفيق شد. در نتيجه از کل مساحت منطقه (۸۲۳۶٫۵۰ هکتار) 10.84 درصد به تفرج متمرکز طبقه ۲ (۸۹۲٫۶۹ هکتار)، 12.32 درصد به تفرج متمرکز طبقه ۳ (۱۰۱۵٫۰۱ هکتار)، 10.56 درصد به تفرج گسترده طبقه ۱ (۸۶۹٫۶۴ هکتار) و 0.81 درصد براي تفرج گسترده طبقه ۲ (۶۶٫۵۷ هکتار) تعلق گرفت.