مقاله ارزيابي الکتروشيميايي خوردگي جوش هاي ترميمي فولاد زنگ نزن۱۷-۴ PH  در محلول ۳٫۵ درصد وزني کلريد سديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي الکتروشيميايي خوردگي جوش هاي ترميمي فولاد زنگ نزن۱۷-۴ PH  در محلول ۳٫۵ درصد وزني کلريد سديم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد زنگ نزن ۱۷-۴ PH
مقاله عمليات حرارتي بعد از جوشکاري
مقاله خوردگي گالوانيک
مقاله پلاريزاسيون پتانسيوديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلي شوشتري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، رفتار خوردگي جوش هاي ترميمي فولاد ۱۷-۴ PH  در محلول ۳٫۵% کلريد سديم، با اندازه گيري هاي الکتروشيميايي مطالعه گرديد. همچنين اثر سه عمليات حرارتي بعد از جوشکاري، آنيل انحلالي به همراه پيرسازي در دماهاي ۴۸۰، ۵۵۰ و ۶۲۰ درجه سانتي-گراد بر روي مقاومت به خوردگي بررسي گرديد. نتايج پلاريزاسيون پتانسيوديناميک نشان داد که عمليات جوشکاري دامنه رويين شدن را در ناحيه جوش با افزايش پتانسيل حفره دار شدن بهبود داد. در مقابل ناحيه متاثر از حرارت بيشترين دانسيته جريان رويين شدن و کمترين مقاومت به خوردگي حفره اي را دارا بود. با اعمال عمليات حرارتي بعد از جوشکاري، ناحيه متاثر از حرارت از بين رفت و ناحيه رويين شدن فلز جوش با افزايش پتانسيل حفره دار شدن بهبود يافت. همچنين نتايج خوردگي گالوانيک نشان داد که عمليات حرارتي بعد از جوشکاري مقاومت به خوردگي گالوانيک را بهبود مي بخشد.