مقاله ارزيابي الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيکي عفونت هاي ادراري در مجتمع بيمارستاني امام خميني ره تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيکي عفونت هاي ادراري در مجتمع بيمارستاني امام خميني ره تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله حساسيت
مقاله مقاومت
مقاله عفونت ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآزما ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونتهاي ادراري، يکي از شايع ترين انواع بيماري هاي عفوني است. هدف اين مطالعه تعيين فراواني عوامل باکتريال ايجاد کننده عفونت ادراري و الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيکي آنها در مراجعين سرپايي به مجتمع بيمارستاني امام خميني ره تهران مي باشد.
مواد و روش تحقيق: از تعداد ۳۲۴۰۰ نفر که شرايط ورود به مطالعه را داشتند طي ۳ سال نمونه ادرار جمع آوري شد. بر روي اين نمونه ها آزمايشات لازم انجام و پس از جداسازي عامل عفونت، آزمون حساسيت به آنتي بيوتيک ها با روش استاندارد انجام شد.
يافته ها : از ميان ۳۲۴۰۰ نمونه واجد شرايط، نتيجه آزمايش کشت ادرار ۵۴۰۰ مورد (۶/۱۶%) مثبت بود. Ecoli (5/44%) و کلبسيلا پنومونيه (۵/۸%) شايع ترين ارگانيسم هاي جدا شده بودند. Ecoli بيش ترين حساسيت را به نيتروفورانتوئين خوراکي (۷۶%) و بيش ترين مقاومت را به کار بني سيلين (۹۴%) و آمپي سيلين (۸۹%) داشت. در کل بيش ترين حساسيت براي ايمي پنم (۹۹%) و بيش ترين مقاومت در برابر کار بني سيلين ۸۹% و آمپي سيلين ۸۴% بود.
نتيجه گيري: شايع ترين ارگانيسم هاي جدا شده در مطالعه حاضر، ايشرشيا کلي و کلبسيلا بود. عوامل عفونت زاي اداري به فلوروکينولون ها و کوتريموکسازول بيش ترين مقاومت و به نيتروفورانتوئين و ايمي پنم بيش ترين حساسيت را داشته. در مواردي که به نتيجه کشت ادرار دسترسي نباشد و يا نمي توان منتظر جواب آن شد، اين آنتي بيوتيک ها بهترين انتخاب براي شروع درمان مي باشند.