مقاله ارزيابي انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بازار
مقاله انحصار
مقاله رقابت
مقاله تمرکز
مقاله مرغ و تخم مرغ
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پرمه زورار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسان شديد قيمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پيوسته عاملي با اهميت براي توليدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما اين نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضاي بازار محصول و نهاده هاي آن است. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که: ايران با ۵٫۱ درصد و يک درصد توليد جهاني گوشت مرغ (۳٫۷۶ ميليون تن) و تخم مرغ (۳٫۶۱ ميليون تن) در جايگاه ۱۸ و ۱۷ در سطح جهان قرار دارد. مقايسه روند قيمت داخلي و خارجي گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طي سالهاي ۱۳۷۰-۱۳۸۳ نشان مي دهد که تا سال ۱۳۷۸ قيمت داخلي همواره کمتر از قيمت جهاني و از اين سال به بعد قيمت داخلي بيش از قيمت جهاني شده است. اين در حالي است که در مورد تخم مرغ قيمت داخلي همواره کمتر از قيمت جهاني بوده است. همين طور، بررسي قيمت ماهانه خرده فروشي گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره ۸۴-۱۳۸۰ نشان مي دهد که قيمت هر دو محصول روند مشابهي داشتند. در واقع، بيشترين رشد قيمت در ماه هاي آغازين سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزايش قيمت ها بطئي است. در سه ماهه پاييز دوباره سير صعودي رشد قيمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قيمت خرده فروشي کمترين رشد را دارد. علاوه بر نوسان هاي قيمت، هزينه توليد بالا، مدت زمان بالاي فرايند توليد، پايين بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ و وابستگي صنعت طيور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترين چالش هاي صنعت مرغداري کشور است. نتايج حاصل از نسبت هاي تمرکز در بازار تخم مرغ بيانگر آن است که نسبت تمرکز ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۶ بنگاهي تخم مرغ در سال ۱۳۸۴ به ترتيب ۹۴٫۱ ، ۵۸٫۶ ، ۸۶۸٫۱۰ و ۰۵٫۱۷ درصد است. بر اين اساس، نوع ساختار بازار توليد تخم مرغ رقابتي است. نسبت تمرکز يک بنگاهي از ۲٫۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۹۴٫۱ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش يافته است. نتايج شاخص هرفيندال در بازار تخم مرغ در سال ۱۳۷۵ حدود ۰۰۵٫۰ بود که در سال ۱۳۸۴ به ۰۰۳٫۰ کاهش يافته و گوياي آن است ساختار بازار رقابتي تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلي گوشت مرغ و تخم مرغ در مقايسه با بازار صادراتي آنها در دوره ۸۳-۱۳۷۹ نشان مي دهد که اين شاخص از ۰۶٫۰ و ۱۳٫۰ به ۴۳٫۰ و ۳۷٫۰ افزايش يافته و بيانگر افزايش درجه رقابت در بازار صادراتي گوشت مرغ و تخم مرغ است.