مقاله ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي باد
مقاله برق بادي
مقاله ايستگاه سينوپت يك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گندمكار امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران، سرشار از منابع انرژ ي تجديد پذير و تجديد ناپذير است. موقعيت جغرافيايي كشور ايران موجب شده است كه منبع بسيار بزرگي از انرژي هاي خورشيدي و بادي در آن موجود باشد. اين دو منبع انرژي تجديد پذير، رايگان و با محيط زيست سازگار هستند. بررسي آمار ده ساله وزش باد در ا يستگاه هاي سينوپت يك كشور ايران نشان داد كه بسياري از نواحي ايران، از جمله نواحي ساحلي درياي عمان و جزاير خليج فارس، نواحي ساحلي استان خوزستان و نواحي شرقي کشور به همراه چند نقطه پراکنده مانند: منجيل، رفسنجان، اردبيل و بيجار بادخيز هستند و در آنها توان توليد برق بادي، بويژه در فصل تابستان وجود دارد. البته، در بسياري از نقاط ديگر كشور هم در زمان هاي محدودي از سال توان توليد برق بادي وجود دارد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، ايستگاه هاي سينوپت يك از نظر سرعت وزش باد، در چهار گروه مختلف قرار ميگيرند: گروه اول در بيشتر زمان هاي سال توان باد خيزي بالايي دارند؛ گروه دوم در برخي زمان هاي سال در بخش هايي از شبانه روز توان بادخيزي بالايي دارند؛ گروه سوم در زمان هاي محدودي از سال داراي توان باد خيزي دارند و گروه چهارم در تمام طول سال توان بادخيزي درخور توجهي ندارند.