مقاله ارزيابي اوپک هاي مبتني بر وب کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي اوپک هاي مبتني بر وب کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپک مبتني بر وب
مقاله فهرست پيوسته
مقاله معيارهاي ارزيابي
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي تهران
مقاله نياز کاربران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غائبي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به ارزيابي اوپک هاي مبتني بر وب کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران پرداخته است. بدين منظور از روش کتابخانه اي جهت يافتن ويژگي هاي اوپک ها استفاده گرديده است. ويژگي هاي به دست آمده جهت بيان معيارهاي ارزيابي به صورت سياهه وارسي دسته بندي و طراحي شد و به وسيله آن اوپک هاي مورد نظر از طريق مشاهده مورد ارزيابي قرار گرفت. ارزيابي ۹ اوپک نشان مي دهد که نياز به بازنگري در طراحي اين اوپک ها وجود دارد. به طور کلي از نظر دسترس پذيري و قابليت استفاده از نظام جستجو اوپک ها وضعيت نسبتا خوبي داشتند. در زمينه هاي مراحل دستيابي به اطلاعات، کاربرپسندي، ارايه انواع مختلف منابع اطلاعاتي و تعامل مستقيم ميان کاربر و نظام، اوپک ها وضعيت مناسبي نداشتند. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد در طراحي اين اوپک ها کمتر به کاربران نهايي و نيازهاي آن ها توجه شده است.