مقاله ارزيابي بار ميکروبي و PH شير خام دامداري هاي سنتي شهرستان کاشمر در فصل هاي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بار ميکروبي و PH شير خام دامداري هاي سنتي شهرستان کاشمر در فصل هاي مختلف
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار ميکروبي
مقاله دامداري
مقاله شير خام
مقاله فصل
مقاله شهرستان کاشمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 تغييرات ميکروبي و شيميايي شير خام باعث اختلال در مراحل فرآوري، کاهش زمان ماندگاري محصولات لبني و در نتيجه به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان و جامعه مي گردد. در اين تحقيق با هدف پيگيري تغييرات برخي از فاکتورهاي ارزيابي شير خام در مراحل مختلف توليد و وجود ارتباط بين اين فاکتورها، ۶ دامداري سنتي به صورت خوشه اي انتخاب و از مراحل مختلف توليد در طول يک سال از شير خام نمونه گيري به عمل آمد. محل هاي مختلف نمونه برداري شامل پستان دام، ماشين شيردوشي، بيدون حمل شير در مرکز جمع آوري، مخزن مرکز جمع آوري و تانکر حمل شير در محل سکوي دريافت کارخانه بود. آزمايش هاي شمارش ميکروبي کل و PH بر روي نمونه‌ها انجام شد. PH شير در زمان تحويل شير در محل سکوي کارخانه نسبت به مراحل قبل اختلاف معني داري داشت  (P<0.001)متوسط هندسي شمارش ميکروبي کل شير در مراحل مختلف فوق به ترتيب ۱۰۵×۱٫۶،۱۰۵ ×۸٫۲، ۱۰۶×۳٫۱، ۱۰۶×۹٫۳، ۱۰۶×۷٫۲ واحد تشکيل دهنده کلني در هر ميلي ليتر (CFU/ml) بود. شمارش ميکروبي کل در مرحله ماشين شير دوش، بيدون در مرکز جمع آوري شير و مخزن مرکز جمع آوري نسبت به مراحل قبل داراي افزايش معني داري بود(P<0.001) ، بار ميکروبي شير خام و PH در فصل تابستان نسبت به زمستان افزايش معني داري داشت (P<0.05). با توجه به نتایج این تحقیق توصیه مي شود دامداران به خصوص در تابستان به نکات بهداشتي بیشتر توجه نمایید.