مقاله ارزيابي بازار مصرف آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي در شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بازار مصرف آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي در شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مصرف آبزيان
مقاله شهرستان گرگان
مقاله فراورده هاي شيلاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانلو بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي بازار مصرف آبزيان و محصولات شيلاتي در سال ۱۳۸۶ در شهر گرگان، تحقيقي با جمع آوري اطلاعات از ۳۴۳ خانوار گرگاني به طور تصادفي انجام و اطلاعات جمع آوري شده به کمک برنامه SPSS از طريق کاي اسکوارX2 ، آزمون يو مان ويتني، کندال تاث و ضريب همبستگي اسپيرن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که سرانه مصرف آبزيان براي هر فرد گرگاني ۹٫۱۲ کيلوگرم و الويت خانوارهاي گرگاني به ترتيب در مصرف ماهيان درياي شمال، پرورشي گرمابي و سردابي مي باشد. خانوارهاي گرگاني در خريد فراورده هاي شيلاتي به کيفيت و تازگي، قيمت و بهداشتي بودن مکان توزيع توجه مي نمايند. فقط ۳۹٫۵ درصد خانوارهاي گرگاني تمايل به خريد ماهيان بسته بندي نشان دادند و عدم اطمينان به تازگي، بهداشتي بودن، داشتن وقت کافي و بالا بودن قيمت ماهي بسته بندي از دلايل عدم تمايل به استفاده از ماهيان بسته بندي عنوان شد ۵۸٫۴ درصد پاسخگويان ترجيح مي دهند براي خريد ماهي و ميگوي بسته بندي به نمايندگي هاي شيلات مراجعه کنند که ضرورت برنامه ريزي براي ايجاد و نظارت بر چنين فروشگاه هايي را بيش از پيش نمايان مي سازد.