مقاله ارزيابي باليني اثر درماني اسپري دي كلروفن در درمان درماتيت انگشتي گاوهاي شيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي باليني اثر درماني اسپري دي كلروفن در درمان درماتيت انگشتي گاوهاي شيري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتيت انگشتي
مقاله گاو شيري
مقاله دي کلروفن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قشقايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درماتيت انگشتي يكي از مهمترين بيماري هاي عفوني ناحيه انگشتان در گاو مي باشد که زيانهاي اقتصادي فراواني به همراه دارد. تاكنون روش هاي درماني متعددي جهت درمان و كنترل بيماري بكار گرفته شده است كه مهمترين آنها استفاده از آنتي بيوتيك ها به صورت حمام سم يا اسپري موضعي مي باشد. اما در استفاده از آنتي بيوتيك ها مساله بقاياي دارويي در شير و گوشت و همچنين مقاومت هاي دارويي را نبايد از نظر دور داشت. به همين خاطر اين مطالعه جهت ارزيابي اثرات درماني اسپري دي كلروفن در درمان انفرادي گاوهاي مبتلا به درماتيت انگشتي صورت پذيرفت. چهل راس گاو مبتلا به لنگش ناشي از درماتيت انگشتي به چهار گروه مساوي تقسيم شدند (سه گروه بعنوان گروهاي درمان و گروه چهارم بعنوان شاهد). بعد از شستشوي كامل ناحيه انگشتان با آب، ناحيه پاشنه و بخلوق با اسپري دي كلروفن اسپري شد. اين كار در گروه اول يك نوبت و در گروه دوم دو نوبت و در گروه سوم سه نوبت و به فواصل بيست و چهار ساعت صورت گرفت. در گروه شاهد بمدت سه روز از اسپري آب مقطر استفاده شد. يك هفته پس از شروع درمان دامها از نظر باليني معاينه شدند. لنگش در تمامي گاوهاي گروه هاي درمان برطرف شده بود در حاليكه در گروه شاهد چنين نبود. معاينه زخم هاي ناحيه انگشتان بهبودي نسبي را در گروه اول و دوم نشان مي داد كه روند بهبودي در گروه دوم بهتر بود. اما نشاني هاي عدم التيام در حواشي زخم هاي التيام يافته در تعدادي از گاوها ديده مي شد. در گروه سوم زخم ها بطور كامل بهبود يافته بود. در مقابل در گروه شاهد هيچگونه آثار التيام زخم مشاهده نشد. بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، جهت درمان انفرادي گاوهاي مبتلا به درماتيت انگشتي با استفاده از اسپري دي كلروفن، توصيه مي شود که دوره درمان حداقل به مدت سه روز ادامه يابد.