مقاله ارزيابي برآورد حمايت از مصرف کنندگان نان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برآورد حمايت از مصرف کنندگان نان در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست
مقاله غذاي ارزان
مقاله برآورد
مقاله حمايت
مقاله مصرف کننده
مقاله نان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي برآورد حمايت از مصرف کننده نان در ايران طي دوره ۱۳۸۵-۱۳۶۸ است. اين شاخص ميزان حمايت واقعي از مصرف کننده نان را در سياست غذاي ارزان نشان مي دهد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که برآورد حمايت از مصرف کننده نان از ميانگين ۴۵ ميليارد ريال در برنامه اول، به ۲۳۱۳۴ ميليارد ريال در برنامه چهارم افزايش يافته است که نشان مي دهد مقدار حمايت از مصرف کننده در برنامه چهارم نسبت به برنامه اول توسعه ۶ برابر شده است. هم چنين شاخص حمايت درصدي از ميانگين ۳۲ درصد در برنامه  اول به ۹۲ درصد افزايش يافته است. بر اساس ضريب حمايت اسمي مصرف کننده نان (NPC)، در برنامه چهارم توسعه، قيمت پرداختي دولت به گندم داخلي ۶۶ درصد بيش تر از قيمت جهاني آن بوده در حالي که در برنامه اول توسعه، ۴۵ درصد پاين تر از قيمت جهاني بوده است. پيشنهاد مي شود که سياست هاي کشاورزي از انتقال هاي توزيعي به سياست هاي انتقال يابد که به بهره وري و کاراي توليد کمک مي کند.