مقاله ارزيابي برنامه ريزي استراتژيک در شرکت هاي توليدي با استفاده از AHP فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي برنامه ريزي استراتژيک در شرکت هاي توليدي با استفاده از AHP فازي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله ارزيابي استراتژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسيان سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: همتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سمندي زاده كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي استراتژيک و ارزيابي اثربخشي آن، يکي از مهمترين و اساسي ترين وظايف مديران نوين است و تمام سازمان ها براي بقاي خود ناگزيرند دير يا زود به اين مهم بپردازند.
برنامه ريزي استراتژيک از سويي، يک رويکرد مديريتي تحول بخش است و از سوي ديگر در تجارب بيشمار، اين ويژگي مهم خود را از دست داده است. تاکنون مطالعات زيادي در رابطه با برنامه ريزي استراتژيک انجام شده است، اما در زمينه طراحي يک مدل کاربردي به منظور کنترل و پايش برنامه ريزي استراتژيک و ارزيابي ميزان اثربخشي آن، کار زيادي صورت نگرفته است.
هدف از ارایه اين مقاله، تفسير اثربخشي برنامه ريزي استراتژيک از طريق يک مدل ساخت يافته با به کارگيري تئوري تصميم گيري چند معياره فازي به منظور توسعه دانش ارزيابي برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي ايراني مي باشد. در اين مقاله به منظور تعيين وزن شاخص هاي مناسب براي ارزيابي اثر بخشي استراتژي شرکت نورد و توليد قطعات فولادي، مدل پيشنهادي در ترکيب با فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)  به کار گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد، اگر شاخص هاي ارزيابي توسط يک متدولوژي ساختارمند به کار گرفته شوند، ابزاري پويا و موثر براي سنجش ميزان اثربخشي برنامه ريزي استراتژيک در سازمانها مي باشند. همچنين روند افزايشي شاخص هاي مدل پيشنهادي، بيانگر تاثير مثبت استقرار سيستم برنامه ريزي استراتژيک در ارتقا سطح بهره وري سازمان مي باشد.