مقاله ارزيابي بلوغ و محيط رسوب گذاري بيتومين شيل پوش سنگ مخزن آسماري در ميدان نفتي پازنان با استفاده از آناليزه اي MS-GS و ايزوتو پي و (d13C) و (d34S)

که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بلوغ و محيط رسوب گذاري بيتومين شيل پوش سنگ مخزن آسماري در ميدان نفتي پازنان با استفاده از آناليزه اي MS-GS و ايزوتو پي و (d13C) و (d34S)

این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيتومين شيل
مقاله بيومارکر
مقاله پوش سنگ
مقاله لايه کليدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرواني اميرساسان
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اميري بختيار حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه بررسي محيط رسوبي و ارزيابي بلوغ سنگ منشا احتمالي شيل هاي بيتومينه بخش يک سازند گچساران در ميدان نفتي پازنان با استفاده از پارامترهاي ژئوشيميايي مي باشد. بخش يک سازند گچساران به شش لايه کليدي تقسيم مي شود که مهم ترين آن ها لايه کليدي B مي باشد. اين بخش، به عنوان يک لايه کم ضخامت شيل بيتومينه، در حفاري چاه هاي ميدان نفتي پازنان اهميت بسيار دارد. از مطالعه بيومارکرهاي موجود در بخش مذکور براي تعيين محيط رسوب گذاري استفاده گرديد. حضور اوليئنان نورهوپان ها، وجود مقادير کم شاخص گاماسران، پايين بودن نسبت استران C29 نسبت به استران هاي C28 و C27 همگي نشان مي دهند که محيط رسوب گذاري لايه کليدي B در سازند گچساران، محيطي لاگوني با شوري کم مي باشد. به منظور تعيين بلوغ شيل هاي بيتومينه، از نمودار استاندارد تغييرات نسبت C32-hopane 22S/(22S+22R) در برابر C29-Sterane 20S/(20S+20R) استفاده شد. نتايج حاصل از اين نمودار مبين آن است که نمونه مورد مطالعه در محدوده نابالغ قرار گرفته و بلوغ خيلي پاييني را نشان مي دهد. استفاده از نمودار سافر با مقادير ايزوتوپي کربن به دست آمده از جزء اشباع (-۲۵۰٫۰۰) و جزء آروماتيک (-۲۲٫۶۰٫۰۰)، محيط رسوبي قاره اي نزديک دريا را براي شيل بيتومينه افق کليدي B نشان مي دهد. مطالعات ايزوتوپي کربن نيز دلالت بر محيط رسوب گذاري حد واسط مردابي يا سبخايي دارد. مقدار ايزوتوپ گوگرد (d34S) انيدريت در زمينه اي از مادستون ۰٫۰۰۱۶٫۶-۱۶٫۸ مي باشد، اما اين مقدار در نمونه هاي کاملا انيدريتي با افزايش ۰٫۰۰۲۰٫۸-۲۱٫۱ روبرو و نشانگر حضور دو محلول ديا‍ژنتيکي و اوليه آب دريا است. در نهايت، منشا محيط حد واسط را نشان مي دهد.