مقاله ارزيابي بهره وري در واحدهاي مجتمع نيروگاهي با استفاده از شاخص مالم کوئست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بهره وري در واحدهاي مجتمع نيروگاهي با استفاده از شاخص مالم کوئست
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله بهره وري
مقاله شاخص مالم کوئست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آريانژاد ميربهادر
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي سيداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري عملکرد همواره از مهم ترين وظايف مديران به حساب مي آيد، از اين رو دانش مديريت، دانش اندازه گيري مي باشد و اگر مانتوانيم چيزي را اندازه گيري کنيم بي شک نمي توانيم آن را کنترل نماييم و در نتيجه نمي توانيم آن را مديريت کنيم.
در اين مقاله با توجه به شاخص بهره وري مالم کوئست، شاخصي براي تعيين پيشرفت و پسرفت يک واحد ارایه شده است. اين شاخص با استفاده از تغييرات مرز حاصل از ورودي واحد ها و تغييرات کارايي آنها تعريف شده، که آن را شاخص بهره وري مالم کوئست مي ناميم. محاسبه مقادير کارايي و فاصله هر واحد تا مرز، با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي خطي و تحليل پوششي داده ها صورت مي گيرد. با اين شاخص ميزان پيشرفت و يا پسرفت حاصل از توليد هر واحد، مورد ارزيابي قرار گرفته و اطلاعات مدير را در اين رابطه افزايش مي دهد.
مدل مالم کوئست در يک مجتمع نيروگاهي، که شامل چهار واحد نيروگاهي مي باشد پياده شده و نتايج به صورت کامل، در قالب جداولي ارایه گرديده است.