مقاله ارزيابي بيلان انرژي در مزارع گندم ديم استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي بيلان انرژي در مزارع گندم ديم استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيلان انرژي
مقاله ستاده
مقاله گندم ديم
مقاله نهاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي ارزيابي توسعه پايدار در نواحي کشاورزي، استفاده از روش جريان انرژي است. جريان انرژي در يك سيستم توليدي كشاورزي، به اين صورت است كه در عمليات توليد، مصرف انرژي و در محصولات توليدي، ذخيره انرژي به وجود مي آيد. به همين منظور در تحقيق حاضر، مزارع گندم ديم در استان کرمانشاه در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵، از نظر بيلان انرژي مورد بررسي قرار گرفتند. براي ارزيابي بيلان انرژي در اين مزارع، کليه داده هاي مربوط به نهاده ها و ستاده ها به مقادير معادل انرژي هاي مصرفي و توليدي تبديل و سپس راندمان انرژي محاسبه گرديد. ميزان انرژي عوامل و نهاده هاي به کار برده شده در اين مزارع ۶۱۳۰٫۹ هزار کيلوکالري در هکتار و ميزان انرژي خروجي يا توليدي محصول دانه گندم ۵۰۱۸ هزار کيلوکالري در هکتار و محصول کاه ۴۳۱۶ هزار کيلوکالري در هکتار برآورد شد. همچنين ميزان کارآيي انرژي براي عملکرد کل (دانه+کاه)، ۱٫۵۲۱ و ميزان کارآيي انرژي به طور جداگانه براي محصول دانه و کاه به ترتيب ۰٫۸۱۸ و ۰٫۷۰۳ محاسبه گرديد. داده ها نشان مي دهند که بيشترين انرژي مصرفي در اين مزارع، به ترتيب مربوط به ماشين آلات، کود ازته و سوخت گازوئيل بوده و کمترين انرژي مصرفي متعلق به نيروي انساني و علف کش مي باشد. كاربرد دستگاه هاي كمبينات، انجام به موقع تعميرات و سرويس هاي مورد نياز تراكتور و تناوب زراعي مناسب مي تواند راه كارهايي در جهت كاهش انرژي مصرفي در توليد گندم ديم در اين استان باشد.