مقاله ارزيابي تاثير اضافه مقاومت در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير اضافه مقاومت در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه مقاومت
مقاله ضريب قابليت اعتماد/درجه نامعيني
مقاله قاب خمشي فولادي
مقاله بارگذاري جانبي فزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنام احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيين نامه هاي معتبر جهان نظير IBC2000 و يا NEHRP2000 در چند سال اخير توجه خاصي به ضريب اضافه مقاومت (Overstrength Factor) در سازه ها نموده اند. تاثير اين پارامتر در حفظ ايمني سازه ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. اين پارامتر به همراه ضريب قابليت اعتماد/درجه نامعيني که کنترل کننده تامين اضافه مقاومت مورد نياز سازه مي باشد، از سال ۱۹۹۷ در آيين نامه هاي ياد شده مطرح گرديد. تشريح پارامتر اضافه مقاومت و عوامل موثر بر آن، نقش آن در رفتار لرزه اي سازه ها، بيان کمي آن در قابهاي خمشي فولادي از طريق انجام تحليل هاي غيرخطي تحت بارگذاري جانبي استاتيکي افزاينده (Push Over) و همچنين تعيين مقدار اين ضريب در نقطه عملکرد سازه (Performance Point) بخشهايي از اين مقاله را تشکيل مي دهند. همچنين اين مطلب که «آيا مقدار اضافه مقاومت نامشخصي که طي طراحي در سازه ها ايجاد مي شود، براي آنها کافي است و يا اينکه بايد مقدار مشخصي اضافه مقاومت در سازه ها ايجاد شود تا سازه ها عملکرد مناسبي در رفتار غيرخطي داشته باشند» مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مقاله هشت قاب خمشي با تعداد طبقات و دهانه هاي مختلف در دو سيستم قاب خمشي فولادي معمولي و ويژه مورد ارزيابي قرار گرفته اند. اين قابها بر اساس دو آيين نامه استاندارد ۲۸۰۰ ايران (ويرايش دوم) و IBC2000 آمريکا طراحي و ميزان تامين اضافه مقاومت مورد نياز سازه ها تعيين و بر اساس ضوابط هر دو آيين نامه مقايسه شده اند.