مقاله ارزيابي تاثير تزريق وراپاميل داخل ضايعه در بيماري پيروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير تزريق وراپاميل داخل ضايعه در بيماري پيروني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيـروني
مقاله وراپاميل
مقاله نــدول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي رضوي زاده رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيون رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعيين ميزان تاثير تزريق وراپاميل داخل ضايعه در بهبود شکايات و علايم ناشي از بيماري پيروني مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مداخله اي ۲۷ بيمار مبتلا به پلاک پيروني در سال هاي ۱۳۸۴- ۱۳۸۶ در كلينيك خصوصي ارزيابي شدند که از ميان آنها ۲۳ بيمار که ضايعه منفرد داشته و در محدوده سني ۲۱ تا ۷۲ سال (ميانگين ۲/۵۰ سال) بودند تحت درمان با ۱۲ تزريق وراپاميل به داخل پلاک قرار گرفتند. قبل از درمان از ميان اين بيماران ۱۶ نفر (۶/۶۹ درصد) از درد، ۲۳ نفر (۱۰۰ درصد) از سفتي آلت، ۱۹ نفر (۶/۸۲ درصد) از انحناي آلت و ۲۰ نفر (۹/۱۶ درصد) از اختلال نعوظ شاکي بودند. سه ماه بعد از اتمام تزريقات علايم، شکايات بيماران دوباره مورد ارزيابي قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: درد در ۱۶ بيمار (۱۰۰ درصد موارد) برطرف گرديد. سفتي و انحناي آلت به ترتيب در ۱۸ (۸۱ درصد) و ۱۴ بيمار (۷/۷۳ درصد) کاهش يافت و اختلال نعوظ در ۱۳ بيمار (۶۵ درصد) بهبود يافت. در يک بيمار (۳/۴%) سفتي آلت جديد بعد از تزريقات در سمت مقابل ضايعه اوليه مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: تزريق داخل پلاک وراپاميل روشي ساده و موثر در درمان بيماران مبتلا به پلاک پيروني است که به درمان خوراکي پاسخ مناسب نداده اند.