مقاله ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران (رهيافت داده هاي تابلويي پويا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران (رهيافت داده هاي تابلويي پويا)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله انحصار
مقاله درجه تمرکز
مقاله سودآوري
مقاله هزينه هاي تبليغات
مقاله تکنيک داده هاي تابلويي پويا DPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حالي که سابقه مطالعات و وضع قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت در دنيا به بيش از ۱۲۰ سال ميرسد، اما اين مساله در ايران سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون تشويق رقابت و شکل گيري شوراي رقابت در ايران زمان زيادي نميگذرد. با اين حال اختصاص يک فصل از قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا به رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي، حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران است.
اين مطالعه به ارزيابي تاثير درجه تمرکز و هزينه هاي تبليغات بر سودآوري در بخش صنعت ايران مي پردازد. براي اين منظور از داده هاي مربوط به کارگاه هاي صنعتي ده نفر کارکن و بالاتر طي سال هاي ۱۳۸۱-۱۳۷۴ استفاده شده و مدل اقتصاد سنجي با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي پوياDPD) ) برآورد گرديده است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که نرخ سودآوري در صنايع متمرکز و انحصاري ايران بالاتر بوده و تبليغات نيز اثر مستقيمي بر سودآوري صنايع ايران داشته است.