مقاله ارزيابي تاثير دوز پايين دگزامتازون وريدي در پيشگيري از استفراغ بعد از عمل، در عمل جراحي انتخابي كولپورافي سگ ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير دوز پايين دگزامتازون وريدي در پيشگيري از استفراغ بعد از عمل، در عمل جراحي انتخابي كولپورافي سگ ماده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون
مقاله استفراغ
مقاله كولپورافي
مقاله سگ ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفراغ از عوارض شايع و آزار دهنده بعد از بيهوشي در انسان و دامهاي كوچك است.
هدف اين مطالعه بررسي تاثير دگزامتازون وريدي با دوز ۵ ميلي گرم در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي انتخابي كولپورافي تحت بيهوشي عمومي بود. سالين نرمال ۰٫۹% به عنوان كنترل از طريق وريدي استفاده گرديد. اين مطالعه روي ۲۰ قلاده سگ و به صورت دو سوكور و تصادفي در مقايسه با دارونما صورت گرفت. حيوانات در دو گروه ۱۰ قلاده اي قرار گرفتند و بلافاصله قبل از القا بيهوشي گروه يك (درمان) ۵ ميلي گرم دگزامتازون و گروه دو (کنترل) حجم معادل از سالين نرمال ۰٫۹% از طريق وريدي، دريافت كردند. مقايسه نتايج نشان داد كه عليرغم كاهش ميزان استفراغ در گروه يک (درمان)، اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبوده است (گروه يك ۲۵% و گروه دو(%۶۰  (P>0.05).
از اين مطالعه چنين نتيجه گرفته مي شود كه اگر چه موثر بودن دوز پايين دگزامتازون در کاهش استفراغ در مطالعات قبلي به اثبات رسيده است، ولي اين دوز باعث كاهش معني دار ميزان استفراغ بعد از عمل جراحي كولپورافي در سگهايي که تحت بيهوشي عمومي قرار مي گيرند، نمي شود.