مقاله ارزيابي تاثير كاهش قيمت جهاني ميگو بر سودآوري كشتزارهاي پرورش ميگو در سال ۱۳۸۰ در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير كاهش قيمت جهاني ميگو بر سودآوري كشتزارهاي پرورش ميگو در سال ۱۳۸۰ در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت
مقاله ميگوي پرورشي
مقاله هزينه توليد
مقاله سودآوري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي مراحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش تكثير و پرورش ميگو در ايران نقش مهمي در افزايش اشتغال، ارزآوري و گسترش مناطق ساحلي ايفا مي كند. هر چند ظرفيت هاي فيزيكي گسترش پرورش ميگو در ايران روشن مي باشد، ضروري است چگونگي سودآوري پرورش ميگو، به ويژه پس از كاهش قيمت جهاني ميگو در بازارهاي بين المللي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به منظور ارزيابي سودآوري پرورش ميگو پس از كاهش حدود ۴۰ در صدي قيمت جهاني ميگو در سال ۱۳۸۰ در استان هاي جنوبي ايران اين بررسي انجام گرفت. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از كشتزارها، پرسشنامه اي تهيه و يك گروه كارشناسي پس از آموزش هاي لازم براي تکميل پرسشنامه گزينش شدند. در سال ۱۳۸۰ در چهار استان جنوبي كشور ۲۳۱ كشتزار گزينش و اطلاعات مورد نياز جمع آوري شد. پس از ورود اطلاعات به برنامه رايانه اي (SPSS) با بهره گيري از روش هاي مختلف آماري موردتجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد ميانگين توليد در هکتار ۱۹۵۸ کيلوگرم و قيمت تمام شده براي پرورش هر كيلوگرم ميگو ۲۲۳۳۶ ريال مي باشد. پرورش دهندگان به طور ميانگين ۸۳۶ ريال در هر كيلو گرم ميگوي پرورشي زيان داده و نتوانسته اند هزينه هاي پرورش را پوشش دهند. به طور كلي نتايج بررسي نشان داد كاهش قيمت جهاني ميگو در سال ۱۳۸۰، باعث زيان پرورش دهندگان ميگو در ايران شده است.