مقاله ارزيابي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک ها
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک اعتباري
مقاله متغير
مقاله اقتصاد کلان
مقاله بانک ها و موسسات مالي
مقاله مدل داده هاي تلفيقي
مقاله آناليز واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي عبدالناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محبي تژاد شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت مديريت ريسک اعتباري و سعي در بهبود بخشيدن روشهاي آن در بانک ها و موسسات مالي، اين مقاله به ارزيابي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک ها مي پردازد.
تغييرات ريسک اعتباري کليه بانک هاي فعال در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران بصورت فصلي طي دوره ۸۵-۱۳۷۸ مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ابتدا با استفاده از آناليز واريانس، نوسانهاي ريسک اعتباري بانک ها، بين بانک هاي مختلف و طي زمان، مقايسه شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که نوسانها و تفاوت ريسک اعتباري بانک ها در بين بانک هاي مختلف چشمگير نيست و قسمت عمده نوسانهاي ريسک اعتباري بانک ها ناشي از تغييرات وضعيت کلان اقتصادي کشور، طي زمان است.
در بخش بعدي به بررسي اثر وضعيت کلان اقتصادي بر روي ريسک اعتباري بانک ها مي پردازيم. به منظور يافتن مهمترين شاخصهاي تاثيرگذار کلان اقتصادي، پس از مطالعه و بررسي ساير تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه، با استفاده از داده هاي تلفيقي ريسک اعتباري بانک هاي دولتي با متغيرهايي همچون ميزان و رشد توليد ناخالص داخلي، تورم، رشد تسهيلات و واردات و … مورد سنجش قرار گرفته است.
ارزيابي نشان مي دهد سطح
GDP و نرخ تورم با ريسک اعتباري بانک ها رابطه منفي داشته و رشد GDP، ميزان واردات، ريسک اعتباري دوره گذشته و رشد تسهيلات با ريسک اعتباري بانک ها رابطه مثبت دارند.