مقاله ارزيابي تاثير پيشروي کارگاه هاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست ۵ معدن بزرگ پابدانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير پيشروي کارگاه هاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست ۵ معدن بزرگ پابدانا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معدن پابدانا
مقاله کارگاه استخراج جبهه کار طولاني
مقاله رفتارنگاري
مقاله متر همگرايي سنچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معاذالهي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رفتار حفريات زيرزميني با تکيه بر اندازه گيري جابجايي ها از رايجترين روش هاي ارزيابي پايداري است. در اين تحقيق تاثير عمليات استخراجي در کارگاه هاي ۲۴۵ پسرو و ۲۴۵ پيشرو بر وضعيت گالري پست ۵ معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجايي بيش از حد مقطع عرضي گالري، ايجاد تغيير شکل هاي گوناگون قاب هاي نگهداري و شکست و تخريب آنها گرديده، ارايه شده است. ابزار مورد استفاده متر همگرايي سنج و ايستگاه ها از نوع ۳ نقطه اي هستند. نتايج يکساله ثبت همگرايي در ۱۲ ايستگاه حاکي از آن است که بيش از ۹۲% جابجايي کل در پشت جبهه کار کارگاه استخراج جبهه کار طولاني رخ مي دهد. به گونه اي که تغيير شکل هاي مضر در محدوده اي بين ۷ تا ۲۲ متر پشت جبهه کار کارگاه و در زير زون تخريب بوقوع مي پيوندند. همچنين سرعت پيشروي عمليات استخراجي در کارگاه از عوامل مهم تاثيرگذار بر رفتار گالري تشخيص داده شد.