مقاله ارزيابي تحمل به تنش خشکي در برخي از هيبريدهاي اميد بخش ذرت دانه اي با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به تنش خشکي در برخي از هيبريدهاي اميد بخش ذرت دانه اي با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله ذرت
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردافكن پريسان
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دربندي صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي هيبريدهاي متحمل به تنش خشکي در توليد ارقام هيبريد ذرت که در شرايط محدوديت آب بتوانند عملکرد قابل قبولي توليد کنند از اهميت خاصي برخوردار است. به اين منظور هفت هيبريد اميد بخش سينگل کراس در سه شرايط سطوح آبياري ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير از اواسط مرحله رويشي (۶ تا ۸ برگه شدن ذرت) تا اواخر مرحله زايشي به صورت طرح اسپيلت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي بررسي گرديد و سطوح تنش کمبود آب در کرت هاي اصلي و هيبريدها در کرت هاي فرعي جاي داده شدند. تجزيه واريانس داده ها حاکي از اختلاف معني دار ميان هيبريدها و سطوح آبياري براي اکثر صفات بود. نتايج بررسي با استفاده از شاخص هاي تحمل به خشکي نشان داد که شاخص هاي GMP، MP وSTI ، هيبريد سينگل کراس شماره ۴۰۰ را به عنوان متحمل ترين هيبريد شناسايي کردند. با استفاده از اين شاخص ها مي توان هيبريدهايي با عملکرد بالا را در هر دو شرایط تنش و بدون تنش گزينش کرد.