مقاله ارزيابي تصميم هاي سرمايه گذاري و رابطه آن با پايداري سود مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۶۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تصميم هاي سرمايه گذاري و رابطه آن با پايداري سود مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري دارايي هاي سرمايه اي
مقاله نيروي کار
مقاله کيفيت سود
مقاله بازده سهام
مقاله اقلام تعهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان ريزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه کيفيت سود با پايداري سود شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. شاخص مورد استفاده جهت محاسبه کيفيت سود، سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي و نيروي کار مي باشد. جامعه آماري، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۷۸ مي باشد و رابطه مذکور در ۸ صنعت (صنايع شيمايي، کاني غير فلزي، خودرو و ساخت قطعات، ماشين آلات و تجهيزات، فلزات اساسي، فراورده هاي غذايي، ساخت محصولات فلزي، لاستيک و پلاستيک) مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش حاکي از اين است که در ۵ صنعت (صنايع شيميايي، ماشين آلات و تجهيزات، فلزات اساسي، فراورده هاي غذايي، لاستيک و پلاستيک) بين کيفيت سود با پايداري سود رابطه معني داري وجود دارد و نوع رابطه نشان مي دهد که هرچه کيفيت سود افزايش مي يابد پايداري آن نيز افزايش يافته است. اما در ۳ صنعت (کاني غير فلزي، خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزي) بين کيفيت سود با پايداري سود رابطه معني داري مشاهده نشده است.