مقاله ارزيابي تغذيه اي غذاهاي تكميلي بومي در روستاهاي شمال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغذيه اي غذاهاي تكميلي بومي در روستاهاي شمال شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي تغذيه اي
مقاله تغذيه تكميلي
مقاله غذاي بومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقان رودسري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: امين پور آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذيه تكميلي مطلوب براي كودكان به دليل اهميت آن در رشد و تكامل، در كشورهاي درحال توسعه يك اولويت بهداشتي است. لذا در اين مطالعه انواع غذاهاي محلي رايج در تغذيه تكميلي شيرخواران، ارزش تغذيه اي و كفايت آنها در روستاهاي شمالي شهرستان تهران مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ مقطعي، با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده و به كمك پرسشنامه، روي ۴۰ نفر از مادراني كه كودكان ۶ تا ۲۴ ماهه داشتند، در سال ۱۳۸۳ در روستاهاي افجه، كندعليا، بومهن و باغ كميش انجام شد. پرسشنامه درباره تغذيه تكميلي، مصرف غذاهاي بومي خاص بعنوان غذاي تكميلي، نام غذا، ويژگي ظاهري آن، اجزاي تشكيل دهنده و مقدار و نحوه آماده سازي آنها توسط پرسشگر تكميل و با استفاده از نرم افزار Nutritionist III ارزش تغذيه اي غذاهاي بومي ارزيابي شد.
يافته ها: غذاهاي تكميلي بومي خاص كودكان اين مناطق، داراي تنوع سفره ايراني و شامل انواع خورشت ها، پلوها، آش ها، انواع كوكو، نان ها و براني است كه داراي شكل، طعم و رنگ غذايي متفاوت مي باشد. به علاوه اغلب آنها بر اساس غلات، سبزي ها و ريشه هاي گياهان بوده و گروه گوشت تنها در برخي از خورشت ها و انواع كوكوها (تخم مرغ) وجود دارد.
نتيجه گيري: عليرغم تنوع و ويژگي هاي ظاهري هيچ غذايي به تنهايي نيازهاي تغذيه اي كودك را برآورده نمي كند. براي اجراي سياست روش تغذيه تكميلي با استفاده از غذاهاي بومي بايد از برنامه هاي غني سازي و آموزش به مادران در تغيير فرآيند تهيه غذاها، از طريق برگزاري كلاس هاي آموزشي توسط پرستاران بهداشت جامعه و كودك و ماماها و كارشناسان تغذيه بويژه در مراكز بهداشت كمك گرفت.