مقاله ارزيابي تغذيه اي كودكان با فقر آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغذيه اي كودكان با فقر آهن
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنمي كمبود آهن
مقاله تغذيه
مقاله کودک
مقاله مکمل ياري آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي ضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني اهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه گلاب بهبهان افشين
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي سونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: فقر آهن شايعترين كمبود تغذيه اي كودكان است. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه تقريبا پنج بيليون نفر از كمبود آهن رنج مي برند. اين مطالعه جهت مقايسه تغذيه و دريافت آهن كودكان با آنمي كمبود آهن و آنهايي كه آنمي نداشتند انجام گرفت.
روش بررسي: در يك مطالعه مقايسه اي مقطعي بر روي كودكاني كه در بيمارستان كودكان تبريز در طي سال ۱۳۸۵ بستري شده بودند، نوع تغذيه و دريافت آهن ۶۰ بيمار با آنمي فقر آهن با ۶۰ كودك بعنوان شاهد كه آنميك نبوده و  در محدوده سني ۹ تا ۳۶ ماه قرار داشتند و از نظر جنسي يكسان بودند مقايسه شد.
يافته: ميزان متوسط هموگلوبين، حجم متوسط گلبولي و آهن سرم به ترتيب در گروه مورد ۹٫۱ گرم درصد، ۶۵٫۴۱fL و ۱۹٫۳۳ ميكروگرم درصد و گروه كنترل ۱۲٫۶ گرم درصد، ۷۵٫۱۸FL و ۷۸٫۲۸ ميكروگرم درصد بود. گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري از نظر سن متوسط شروع تغذيه تكميلي نداشتند (P=0.058)، ولي اختلاف آماري معني داري در مقدار آهن دريافتي داشتند (P<0.001).
نتيجه گيري: دريافت ناكافي و يا نامرتب قطره آهن از سن ۶-۴ ماهگي در موارد زيادي از آنمي فقرآهن گزارش شده بود. غذاي تكميلي به تنهايي نمي تواند از آنمي فقر آهن جلوگيري نمايد. تجويز مرتب قطره آهن به مقدار كافي روزانه از سن ۶-۴ ماهگي براي جلوگيري از آنمي فقرآهن ضروري است.