مقاله ارزيابي تغييرات فراساختاري تخمک هاي گوسفند پس از انجماد شيشه اي با روش هاي مختلف و بلوغ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات فراساختاري تخمک هاي گوسفند پس از انجماد شيشه اي با روش هاي مختلف و بلوغ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد شيشه اي
مقاله بلوغ آزمايشگاهي
مقاله تخمک
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري يزدي پوپك
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي تغييرات فراساختاري تخمک هاي گوسفند پس از انجماد شيشه اي و بلوغ آزمايشگاهي مواد و روش ها: توده هاي (COC) Cumulus-Oocyte Complexes داراي کيفيت خوب به چهار گروه، غيرانجمادي کنترل، انجمادي Conventional straw، Cryotop و Solid Surface تقسيم شدند. در گروه هاي Conventional straw و Cryotop، توده هاي منجمد شيشه اي شده مستقيما در نيتروژن مايع غوطه ور شدند، درحالي که در گروه Solid Surface، توده هاي منجمد شيشه اي شده ابتدا سرد و سپس به نيتروژن مايع منتقل شدند. توده هاي سالم تازه و منجمد – ذوب شده در شرايط آزمايشگاهي بالغ و تغييرات فراساختاري تخمک هاي آن ها ارزيابي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که انجماد شيشه اي با روش هاي Cryotop و Solid Surface بر خلاف روش Conventional straw سازمان دهي کلي اووپلاسم را حفظ کرده بود. به علاوه پس از انجماد شيشه اي، تعداد واکوئل ها در اووپلاسم افزايش يافته بود، گروهي از آن ها به صورت جزيي يا کامل با چربي پر شده و گروهي نيز داراي داربست ميکروفيلامنتي بود. همچنين در تخمک هاي بالغ از تعداد و تراکم گرانول هاي قشري پس از انجماد Conventional straw و Solid Surface کاسته شده بود.
نتيجه گيري: انجماد شيشه اي با روش Cryotop در مقايسه با ساير روش هاي انجمادي مي تواند فراساختار تخمک ها را به خوبي حفظ کند و شرايطي شبيه گروه کنترل را ايجاد نمايد.