مقاله ارزيابي تغييرات فيزيكوشيميايي و ميكروبي زعفران طي دوره ي نگه داري يكساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۹ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات فيزيكوشيميايي و ميكروبي زعفران طي دوره ي نگه داري يكساله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله دوره ي نگه داري
مقاله كروسين
مقاله بار ميكروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: كاراژيان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: وزيرزاده بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده: در اين مطالعه، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ميكروبي زعفران از زمان برداشت به مدت يك سال (۱۲ ماه) و به طور ماهانه مورد ارزيابي قرار گرفت. شرايط فرآوري و نگه داري زعفران، مطابق با شرايط عمومي موجود در سطح توليد، عرضه و مصرف زعفران شبيه سازي شد. زعفران از مزارع شهرستان تربت حيدريه برداشت و سپس كلاله ها توسط كارگران جدا گرديد. نمونه ها بر روي الك توسط هيتر الكتريكي در دماي ۵۵ درجه ي سانتي گراد به مدت ۴۵ دقيقه (روش اسپانيايي) تا رسيدن به رطوبت مطلوب (مطابق با استاندارد ملي زعفران) خشك شد. سورت ثانويه بر روي نمونه ها صورت گرفت و نمونه ها پس از بسته بندي در پوشش هاي پلي اتيلني، در دماي ۲۵ – ۲۰ درجه ي سانتي گراد در آزمايشگاه نگه داري شدند. آزمون هاي فيزيكو شيميايي و ميكروبي شامل محتواي رطوبت، عصاره ي آبي، كروسين، پيكروكروسين، سافرانال، شمارش كلي ميكروارگانيسم ها، كليفرم و كپك مطابق با روش هاي توصيه شده در استانداردهاي ملي ايران بر روي آن ها انجام شد. نتايج، نشان داد كه محتواي رطوبت، عصاره آبي، كروسين، پيكروكروسين و هم چنين كليه ي ويژگي هاي ميكروبي زعفران در طول دوره ي نگه داري كاهش يافته اما سافرانال، روند افزايشي از خود نشان داد. هم چنين آناليز داده ها نشان داد كه بيش ترين ميزان تغييرات در خصوصيات بررسي شده، پس از گذشت هشت ماه (درمرداد ماه) از زمان برداشت (آذرماه) رخ داده است و پس از آن مدت، اختلاف معني داري در ميزان تغييرات (در سطح ۵%)، مشاهده نشد.