مقاله ارزيابي تنوع ژنتيكي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولكولي AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيكي بلوط ايراني در استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولكولي AFLP
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله AFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شيران بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبازي گوجاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سرخه كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين ارزيابي، تنوع ژنتيكي بلوط هاي ايراني در هشت جمعيت متعلق به رويشگاه هاي متفاوت از جنگل هاي استان چهارمحال و بختياري با بهره گيري از نشانگر مولكولي AFLP ارزيابي شد. ۵۵ درخت بلوط ايراني متعلق به ۸ رويشگاه واقع در نقاط مختلف استان گزينش و از هر کدام تعدادي برگ تازه براي انجام ارزيابي هاي مولكولي جمع آوري شد. ۱۳ ترکيب آغازگري AFLP بهره گيري شده، در كل ۳۹۸ نوار ايجاد كردند كه از بين آنها ۳۷۱ نوار (۹۲٫۱ درصد)، چندشكل بودند. ميانگين محتواي اطلاعات چندشكلي (PIC)، ۰٫۷۰ بود. ضريب تشابه ژنتيكي بين نمونه هاي مورد ارزيابي از ۰٫۳۲ تا ۰٫۷۴ متغير بود. گروه بندي نمونه ها بر پايه ضريب همانندي جاكارد و روش UPGMA، انجام شد. تجزيه واريانس مولکولي با و بدون گروه بندي ناحيه اي، انجام شد. بيشتر تنوع مشاهده شده مربوط به تنوع درون جمعيت ها بود. پايين بودن واريانس بين جمعيت ها نشان دهنده اين است كه افراد جمعيت هاي مختلف از لحاظ ژنتيكي به هم نزديك مي باشند. درصد واريانس بين گروه ها %۰٫۵۸ بود كه نشان دهنده ناچيز بودن تمايز بين جمعيت ها در محدوده جغرافيايي با فاصله ۱۰۰ کيلومتر، مي باشد. در تجزيه تنوع ژني بين و درون جمعيت هاي بلوط ايراني نيز، بيشتر تنوع ژني مربوط به تنوع درون جمعيت ها بود. در كل پژوهش انجام شده نشان دهنده وجود سطح بالاي تنوع ژنتيكي در درون جمعيت بلوط هاي ايراني رويشگاه هاي مختلف دراستان چهارمحال و بختياري است.