مقاله ارزيابي تهديدات امنيت ملي در مناطق مرزي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آمايش محيط از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تهديدات امنيت ملي در مناطق مرزي شمال ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهديدات
مقاله امنيت ملي
مقاله حفره هاي دولت
مقاله حلقه هاي استراتژيک واردن
مقاله آسيب پذيري زياد
مقاله آسيب پذيري محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي دهكا فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت ملي مهم ترين عنصر پايداري يا تداوم حاكميت و معرف پيشرفت چشم گير در رابطه ميان جامعه و سرزمين است. اقتدار حكومت به طور قابل لمسي در سراسر قلمروش امتداد يافته و هر تجاوزي به آن – اعم از خارجي يا داخلي – چالش در برابر امنيت ملي، صلح، نظم و در نهايت اقتدار حكومت است. مديريت درست و منطقي امنيت در جامعه منوط به ايجاد نظم و ثبات دروني در کنار نظم سياسي به همدلي و مشارکت مردمي و افزايش اعتماد به نهادهاي اجتماعي، گروه هاي سياسي، ساختار اداره کشور و جنبه هاي نرم افزاري امنيت عمومي مثل مشروعيت، هويت، مشارکت عمومي، اجماع نخبگان در مسايل سياسي کشور، تحمل پذيري و قانون گرايي در شرايط فعلي جامعه حايز اهميت است.حوزه جغرافيايي و عملكردي تهديدات امنيت ملي در ايران متفاوت است. حفره هاي دولت مهم ترين تهديدات كلان شهرهاي ايران هستند و عواملي نظير واگرايي عملكردي ناشي از مسايل قومي – مذهبي و مناطق محروم از توسعه بيشتر در مناطق مرزي مشهود است. در اين مقاله، جهت ارزيابي دقيق تر امنيت ملي به مطالعه موردي در مناطق مرزي شمال کشور خواهد پرداخت که در اين بررسي از مدل و روش ماتريس تحليل بهره جسته شده و در آن زمينه هاي تهديدات امنيت ملي نظير حفره هاي دولت و تهديدات خارجي در سه حوزه عملکردي محلي، منطقه اي و ملي با عوامل متغير زمان (جنگ و صلح) مورد تحليل قرار گرفته است.