مقاله ارزيابي توانايي مناطق طبيعت گردي با استفاده از روشهاي تجزيه و تحليل چند معياره (مطالعه موردي: دهستان لواسان كوچك) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توانايي مناطق طبيعت گردي با استفاده از روشهاي تجزيه و تحليل چند معياره (مطالعه موردي: دهستان لواسان كوچك)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري در طبيعت
مقاله ارزيابي چند معياره
مقاله تركيب خطي وزني
مقاله تجزيه به مولفه هاي اصلي
مقاله تجزيه و تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشوري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: فريادي شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق استعدادهاي طبيعت گردي دهستان لواسان كوچك با استفاده از روش هاي ارزيابي چند معياره در شش زيرحوزه آبخيز دهستان شناسايي و ارزيابي شده است. ابتدا ۱۵ معيار شامل ۸ موضوع جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي، ۱ معيار دسترسي، ۲ معيار تسهيلات، ۲ معيار جوامع محلي و ۲ معيار خطر و سوانح طبيعي تعريف شد. پس از تعيين وزن نسبي هر يك از معيارها با استفاده از روش رتبه بندي، امتياز نهايي هريك از زيرحوزه ها با استفاده از روش تركيب خطي وزني به دست آمد. بر اساس امتيازات حاصل از تجزيه و تحليل چند معياره زيرحوزه ها در ۵ سطح از نظر توانايي هاي سرزمين براي گردشگري الويت بندي شدند. به منظور تعيين موثرترين معيارها در تعيين توانايي گردشگري زيرحوزه هاي دهستان از تجزيه و تحليل هاي آماري چند متغيره، نظير تجزيه به مولفه هاي اصلي استفاده شد. نتايج نشان داد كه سه معيار جاذبه ها، تسهيلات و جوامع محلي مهم ترين معيارها در تشكيل مولفه اول با واريانس %۶۴٫۷ هستند و در عين حال دو معيار دسترسي و خطر و سوانح طبيعي، مهم ترين معيارها در تشكيل مولفه دوم با واريانس %۲۶٫۹ هستند. به منظور دسته بندي زيرحوزه هاي دهستان لواسان كوچك از تجزيه و تحليل خوشه اي بهره گرفته شد. نتايج تجزيه و تحليل خوشه اي نشان داد كه نمي توان هر شش زيرحوزه را با برنامه مديريتي واحدي اداره كرده و مورد بهره برداري قرار داد بلكه حداقل سه برنامه متناسب با شباهت بين زيرحوزه ها مورد نياز است. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه تجزيه و تحليل چند معياره موجب بالا بردن دقت ارزيابي ها براي مكان يابي شده و معيارها را از ارزشيابي كاملا كيفي خارج مي كند.