مقاله ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه بوالحسن دزفول به منظور استقرار كاربري گردشگري به روش تصميم گيري چند معياره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان اكولوژيكي منطقه بوالحسن دزفول به منظور استقرار كاربري گردشگري به روش تصميم گيري چند معياره
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان اكولوژيكي
مقاله كاربري گردشگري
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله منطقه جنگلي بوالحسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مجد نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه جنگلي بوالحسن با مساحت ۵۷۲۵ هكتار در شمال شرقي شهرستان دزفول واقع شده است. اين منطقه جزء جنگل هاي طبيعي و مناطق گردشگري در شهرستان دزفول مي باشد. اين منطقه از جمله عرصه هايي است كه واجد پتانسيل هاي مناسب جهت توسعه كاربري گردشگري است. توريسم يكي از بزرگترين و سريعترين صنايع در حال رشد جهان است. در توسعه سريع صنعت توريسم، سريع ترين رشد در بخش اكوتوريسم بوده كه بين ۲٫۵ تا ۷ درصد سريع تر از ساير بخش هاي توريسم توسعه يافته است. صنعت توريسم به عنوان صنعتي پويا با ويژگي هاي توسعه مدارانه خود نقش مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان ايفا مي نمايد. رشد اين صنعت در هر كشور نيازمند استراتژي مناسب و برنامه مديريتي موثر است. ارزيابي توان اكولوژيكي مناطق در راستاي كاربري توريسم به عنوان ابزاري براي حصول به اين هدف شناخته شده است. در اين راستا و با توجه به ويژگي اكولوژيكي منطقه بوالحسن ارزيابي منطقه مورد مطالعه با استفاده از وزن دهي به معيارها با فرآيند تحليل سلسله مراتبي در محيط نرم افزار Expert Choice به انجام رسيد. در اين تحقيق با كمك تحليل سلسله مراتبي و سامانه اطلاعات جغرافيايي ارزشيابي معيارها صورت گرفته و با استفاده از اين روش و انتقال داده ها وضعيت توان اكولوژيكي برروي نقشه نشان داده شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در حدود %۷۴٫۱۸ معادل ۴۴۱۹ هكتار از منطقه داراي توان بسيار مطلوب براي توريسم گسترده، %۱۸٫۲۱ معادل ۱۲۳۲ هكتار از منطقه داراي توان مطلوب و %۷٫۷ معادل ۸۴ هكتار داراي توان نامطلوب و %۳۲٫۸۷ معادل ۱۸۸۱ هكتار از منطقه داراي توان بسيار مطلوب براي توريسم متمركز، %۱۵٫۶ معادل ۸۸۲ هكتار از منطقه داراي توان مطلوب و %۵۱٫۶۱ معادل ۲۹۷۰ هكتار داراي توان نامطلوب است.