مقاله ارزيابي توان اکولوژيک محيط براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي با استفاده از GIS (بخش مرکزي شهرستان کيار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان اکولوژيک محيط براي تعيين مناطق مستعد کشاورزي با استفاده از GIS (بخش مرکزي شهرستان کيار)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله بخش مرکزي شهرستان کيار
مقاله توان محيطي
مقاله کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زمان آبادي سيدهدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيدايي سيداسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: کياني سلمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي آورگاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به توسعه پايدار و استفاده بهينه و کارآ از منابع، در گرو شناخت جامع و دقيق از امکانات، توان ها و محدوديت هايي است که در رسيدن به وضع مطلوب با آن مواجهيم. در بخش مرکزي شهرستان کيار از استان چهارمحال و بختياري – منطقه مورد مطالعه – شرايط متفاوت محيطي با توان محيطي متفاوت براي کشاورزي وجود دارد. اين پژوهش به بررسي و ارزيابي توان هاي محيطي برای تعيين توان کشاورزي منطقه پرداخته است. در اين تحقيق، از روش تجزيه و تحليل سيستمي استفاده شده و شناسايي منابع، تجزيه و تحليل، ناحيه بندي و ارزيابي توان محيط در چند مرحله انجام گرفته است. ابتدا اطلاعات مورد نياز منطقه با استفاده از منابع اطلاعاتي موجود و کار ميداني جمع آوري گرديده و در ادامه با استفاده از نرم افزارهاي جغرافيايي GIS تهيه نقشه هاي لازم، تجزيه و تحليل، جمع بندي و تلفيق و ترکيب لايه هاي اطلاعاتي صورت گرفته و توان محيطي نواحي تعيين گرديده است. درپايان، با استخراج يگان هاي زيست – محيطي و سنجش آن ها با مدل اکولوژيک، مناطق مستعد براي کاربري کشاورزي مشخص شده است.