مقاله ارزيابي توسعه فيزيکي شهر شيراز با تاکيد بر عوامل طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توسعه فيزيکي شهر شيراز با تاکيد بر عوامل طبيعي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه فيزيكي
مقاله برنامه ريزي مطلوب
مقاله عوامل طبيعي
مقاله شهر شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ببراز
جناب آقای / سرکار خانم: روشني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل گيري، تداوم، حيات و تغييرات ظاهري بافت شهري و رشد و توسعه آن متاثر از مجموعه اي از عوامل و نيروهاي طبيعي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تکنولوژي است. اين عوامل در طي زمان همراه با تغييرات و پيشرفت هاي اجتماعي، اقتصادي و فن آوري تحول پيدا مي کنند. بديهي است شناخت وضع موجود و مشکلات فعلي شهر و پيش بيني تغييرات آتي آن در گروي شناخت اين عوامل و نيروها و ساز و كار عمل آنها است و بدين گونه مي توان سياست هاي مناسبي براي هدايت و کنترل عوامل و نيروهاي تغيير دهنده شهر طراحي و اعمال نمود. با توجه به افزايش گرايش به شهرنشيني، شهرها براي پذيرش جمعيت، نياز به زمين هاي وسيع و گسترده اي دارند که اين زمين ها از ترکيب واحدهاي توپوگرافي و ژئومورفولوژي تشکيل مي يابند. هر اندازه که شهرها توسعه يابند و گسترش پيدا کنند، برخورد آنها با واحدهاي گوناگون توپوگرافي و ژئومورفولوژي و موضوعات مربوط به آنها زيادتر مي شود. توسعه برنامه ريزي شده بيش از پيش احساس مي شود به طوري كه بايستي جهت يابي توسعه فيزيكي با توجه به عوامل تاثيرگذار به گونه اي باشد كه همراه با توسعه فيزيكي شهر، كمترين ميزان خسارت به محيط زيست وارد گشته و بتوان با حفظ محيط زيست به توسعه پايدار همه جانبه شهر نيز دست يافت.