مقاله ارزيابي توسعه پايدار شهري كلان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توسعه پايدار شهري كلان شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار
مقاله پايداري شهري
مقاله مديريت شهري
مقاله كلان شهر شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ببراز
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرها پس از انقلاب صنعتي رشد و توسعه شتاب زده اي يافتند و اين رشد و توسعه که تاکنون نيز ادامه داشته است، آثار زيان باري را بر محيط زيست و روح و جسم انسان ساکن آن وارد ساخته است. اين آثار، انسان را به فکر ارايه راه حل و چاره واداشت که از اين رهگذار مباحث و الگو و راهبرد توسعه پايدار مطرح و تبلور يافت. اما به طور عمده به علت تمركز پيوسته رو به رشد جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در مراکز شهري، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، اين امر اهميت و توجه بيشتري را به خود جلب كرده است. کلان شهري نظير شيراز، در دهه هاي اخير با مشکلات و مسايل عديده اي همچون افزايش آلودگي هاي زيست محيطي، کاهش توان اکولوژيکي، افزايش بار وارده بر محيط زيست و از همه مهم تر ناتواني مديريت شهري در تامين و اداره امور شهر مواجه شده است که همگي مويد ناپايدارتر شدن فضاي بوم شناختي کلان شهر شيراز است. با توجه به ويژگي فضايي / ارگانيك و سيستماتيك شهرها با محيط طبيعي، پيامدهاي اين ناپايداري از يك سوي موجب كاهش توان اكولوژيكي منطقه كلان شهري و از سوي ديگر ناپايداري منطقه پشتيبانش مي گردد. در اين مطالعه پس از ارزيابي وضع موجود شهر شيراز و نظام و روند توزيع فعاليت ها و خدمات و چگونگي بهره برداري از منابع و تحليل سياست ها و برنامه هاي اجرايي ملاحظه مي شود که روند توسعه كلان شهر شيراز مطلوب نبوده و با مسايل متعددي مواجه است. شهر شيراز با دارا بودن پتانسيل هاي جمعيتي و مالي، امکان هدايت جريان هاي اقتصادي منطقه جنوب کشور را کسب نموده و اين مهم به ارتقا و تحول ساختاري شهر کمک مي نمايد تا پويايي هاي لازم جهت توسعه پايدار شهري شيراز را فراهم نمايد.