مقاله ارزيابي توليد هيدروکربن از سنگهاي منشا احتمالي در ميدان نفتي مسجدسليمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توليد هيدروکربن از سنگهاي منشا احتمالي در ميدان نفتي مسجدسليمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه خرده حفاري
مقاله دستگاه پيروليز راک – ايوال ۶
مقاله پتانسيل هيدروکربن زايي
مقاله پنجره نفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كرم پور امين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در ميدان نفتي مسجدسليمان بر روي ۳۵ نمونه خرده حفاري حاصل از ۵ حلقه چاه به وسيله دستگاه پيروليز راک- ايوال ۶ نشان مي دهد که سه سازند کژدمي، گرو و سرگلو با بالاترين مقدار کل کربن آلي و درجه حرارت حداکثر، داراي پتانسيل هيدروکربن زايي بوده و از مرحله دياژنز گذر نموده اند. دياگرام ون کرولن ترسيم شده براي نمونه هاي مورد مطالعه نشان داد که تنها سازند سرگلو با کروژن نوعIII  و مابقي سازندها با کروژن نوعII/III  مشخص مي گردند. نکته قابل توجه آنکه سازند سرگلو با داشتن درجه حرارت حداکثر (Tmax) بالاتر از درجه سانتيگراد نه تنها از مرحله پنجره نفتي عبور نموده بلکه به مرحله توليد گاز مرطوب نيز رسيده است. روند توزيع مقدار کل کربن آلي و درجه حرارت حداکثر از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق ميدان افزايش يافته که خود مويد فزوني توان هيدروکربن زایي در اين روند مي باشد.