مقاله ارزيابي توليد و هزينه اسکيدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل هاي چوب و کاغذ مازندران (بررسي موردي سري سرخکلا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توليد و هزينه اسکيدر HSM-904 و Timber jack C-450 در جنگل هاي چوب و کاغذ مازندران (بررسي موردي سري سرخکلا)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيدر
مقاله توليد ساعتي
مقاله هزينه چوبکشي
مقاله بررسي زماني
مقاله هزينه ساعتي
مقاله سري سرخکلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوي سياهكل محله مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراري واجاري كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش توليد ساعتي و هزينه هاي خروج چوب توسط اسکيدرهاي چرخ لاستيکي HSM-904 وTimber jack- 450C  مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. در اين بررسي که در پارسل هاي ۶ و ۸ سري سرخکلا از جنگل هاي تحت مديريت شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران انجام شد مولفه هاي چوبکشي بر پايه هزينه و توليد، با بهره گيري از روش هاي بررسي هاي کار و زمان سنجي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي هر ماشين مدل رياضي پيش بيني زمان چوبکشي محاسبه شد. اسکيدر Timber jack 450C متغيرهاي حجم بار، فاصله چوبکشي و طول مسير وينچينگ و براي اسکيدرHSM904  متغيرهاي حجم بار و فاصله چوبکشي بيشترين تاثير را در زمان يک نوبت چوبکشي داشتند. براي محاسبه توليد ساعتي سامانه از بررسي هاي زماني بر پايه شيوه نامه يوفرو و هزينه ساعتي از شيوه نامه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور بهره گيري و هزينه ساعتي ماشين چوبکشي Timber jack450 C و HSM904 به ترتيب ۶۵۰۹۶۷ و ۷۲۰۴۶۴ ريال بدست آمد. نتايج نشان داد ميزان توليد خالص (بدون احتساب زمان هاي تاخير) اسکيدر Timber jack و HSM904 به ترتيب ۱۱٫۳ و ۸٫۷ متر مکعب در ساعت مي باشد. هزينه هاي چوبکشي با بهره گيري از مدل هزينه چوبکشي و با احتساب زمان هاي تاخير براي هر يک از دو اسکيدر Timberjack 450C و  HSM904به ترتيب ۶۰۴۴۲ و ۸۸۴۰۰ ريال بر متر مکعب بدست آمد.