مقاله ارزيابي تکوين جمجمه و صورت بر اساس ميانگين فاکتورهاي بيومتريک در جمعيت کرمانج شيروان از تولد تا سن بلوغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تکوين جمجمه و صورت بر اساس ميانگين فاکتورهاي بيومتريک در جمعيت کرمانج شيروان از تولد تا سن بلوغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپومتري
مقاله تکوين
مقاله جمجمه و صورت
مقاله جمعيت کرمانج شيروان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل ‌زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي توصيفي- تحليلي ۱۳۷ پسر بومي شيروان با الگوي صورتي طبيعي به صورت تصادفي انتخاب و بررسي شدند. نسبت هاي صورتي و جمجمه اي به طور جداگانه اندازه گيري شد، سپس نتايج به دست آمده براي هر نسبت در طول سنين مختلف توسط نسخه ۱۱ نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل و روي نمودار پراکنش خط رگرسيون ترسيم و ضريب رشد محاسبه شد و در نهايت ميانگين اين اندازه ها محاسبه گرديد، به علاوه ميانگين شاخص هاي آنتروپومتريک جمعيت ايراني و کانادايي با يکديگر مقايسه شد. مقايسه ها با استفاده از آزمون t-student انجام گرفت.
يافته ها: جمعيت کرمانج ساکن شهرستان شيروان در بدو تولد ابرپهن رخ و ابرپهن سر بوده و طي رشد و با افزايش سن ارتفاع بخش مياني صورت افزايش مي يابد، گونه ها برجسته تر مي شود، چانه کوتاه تر مي شود و سر و صورت به فرم پهن و ابرباريک رخ تبديل مي شود.
نتيجه گيري: تقريبا بسياري از اندازه هاي آنتروپومتريک جمعيت کرمانج، با جمعيت فارس و کانادايي اختلاف معني داري را نشان مي دهند. با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بين اندازه ها و نسبت هاي آنتروپومتريک صورتي و جمجمه اي در جميت کرمانج شيروان و فارس (ساکن مشهد) و کانادايي، اندازه به دست آمده در نژاد کانادايي و فارس نمي تواند به عنوان معيار طرح درمان مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به اختلاط نژادي گسترده در ايران، لازم است مطالعات بيشتري با پراکندگي وسيع تر در اقوام مختلف ايران انجام پذيرد.