مقاله ارزيابي خسارت در تيرهاي بتن مسلح به كمک ماتريس نرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خسارت در تيرهاي بتن مسلح به كمک ماتريس نرمي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي خسارت
مقاله بسامد
مقاله تير بتن مسلح
مقاله سفتي
مقاله شكل مود
مقاله ماتريس نرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقيعي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي الگوي خسارت در تيرهاي بتن مسلح به كمک ماتريس نرمي مي پردازد. ماتريس هاي نرمي از داده هاي مودال تجربي محاسبه شدند و داده هاي مورد نياز با انجام آزمايش هاي ايستا و ارتعاشي روي نمونه هاي تير بتني به دست آمدند. تغييرات ماتريس نرمي با روش پيشنهادي اين مقاله بر پايه بردارهاي Ritz تعيين شد. اين روش ناحيه ترک خورده را به صورت سهمي در بخش مياني تير نشان مي دهد كه اندازه آن با پيشروي خسارت افزايش و با مقاوم سازي با ورق هاي CFRP كاهش مي يابد. الگوي خسارت پيشنهادي بر پايه بردارهاي Ritz، با روش هايي كه كاهش سفتي تيرهاي بتني را در اثر ترک هاي خمشي آشكار مي کنند هماهنگ است و در يک چارچوب رياضي قابل اثبات، برآوردي از كاهش و افزايش سفتي در طول نمونه هاي تيرهاي بتني به دست مي دهد.