مقاله ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ميوه طالبي كشت شده تحت شرايط خاكپوش هاي پلي اتيلن رنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي ميوه طالبي كشت شده تحت شرايط خاكپوش هاي پلي اتيلن رنگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طالبي
مقاله عملکرد
مقاله کيفيت ميوه
مقاله خاکپوش پلي اتيلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طالبي يكي از گياهان خانواده كدوئيان است كه در نقاط مختلف كشور كشت و كار مي شود. مالچ يا خاكپوش پلي اتيلن طي ساليان اخير براي كشت هاي سبزي و صيفي و با اهداف مختلفي توسعه يافته است. به منظور بررسي اثر رنگ مالچ بر كميت و كيفيت ميوه طالبي اين تحقيق طي سه سال (۸۴، ۸۵ و ۸۶) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد اصفهان اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار و با شش تيمار شامل خاكپوش پلي اتيلن مشكي با رگه آلومينيومي، براق (آلومينيومي)، شفاف، قرمز، مشكي و بدون خاكپوش (شاهد) بود. پس از پهن كردن ورقه پلاستيك كشت بذر صورت گرفت. در مراحل مختلف رشد بوته مراقبت زراعي و مديريت مزرعه اعمال شد. رشد رويشي بوته، زودرسي محصول، عملكرد كل و خصوصيات كيفي بررسي و اندازه گيري شد. تعيين كيفيت ميوه با استفاده از تست پانل يا ارزيابي حسي از روش آماري مقايسه چندگانه روي خصوصيات ظاهر ميوه، عطر، طعم، تردي بافت و پذيرش كلي انجام گرديد. همچنين اندازه گيري ميزان مواد جامد محلول ميوه صورت پذيرفت. نتايج نشان داد نوع پوشش خاك تاثير معني داري بر عملكرد محصول داشته است.
ميانگين عملكرد كل سه ساله ۶/۴۸، ۸/۴۷، ۷/۴۶، ۶/۴۵، ۸/۴۴ و ۶/۳۷ تن در هكتار به ترتيب در تيمارهاي مالچ پلي اتيلن مشكي با رگه آلومينيوم، مشكي، قرمز، براق (آلومينيوم)، شفاف و شاهد (بدون مالچ) حاصل شد. بيشترين ميزان محصول اول فصل (پيش رس) به ترتيب مربوط به تيمارهاي خاكپوش پلي اتيلن براق (آلومينيوم)، مشكي با نوار آلومينيوم، شفاف، قرمز و مشكي بوده است و نزديك به ۴ برابر ميوه نوبرانه بيشتري نسبت به تيمار شاهد (بدون مالچ) توليد شده …