مقاله ارزيابي خصوصيات کمي و کيفيت در تعدادي از ارقام فندق (.Corylus avellana L) در شرايط اقليمي کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات کمي و کيفيت در تعدادي از ارقام فندق (.Corylus avellana L) در شرايط اقليمي کرج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فندق
مقاله خصوصيات مرفولوژيکي
مقاله کيفيت و تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين آوا سونا
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخضري محي الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي خصوصيات کمي و کيفيت در هشت واريته فندق شامل فرتيل، پشمينه، رسمي، گرجه، روند، شصتک، نگرت و گردويي از خصوصيات مرفولوژيکي و شيميايي استفاده شد. اين ارزيابي در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات باغباني کمال شهر موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در کرج انجام گرديد و ۲۱ خصوصيت شامل: رشد رويشي، قطر تنه، تعداد پاجوش، قطر تاج، طول و عرض برگ، طول ميانگره، وزن، طول و عرض ميوه، وزن پوشينه، وزن مغز، درصد ميوه، درصد مغز، درصد چربي، درصد پروتئين، کلروفيل کل، کلروفيلa  و b و نسبت کلروفيل a/b در واريته هاي فندق اندازه گيري شد. تجزيه واريانس داده ها تفاوت معني داري را بين واريته هاي فندق از نظر کليه صفات مورد بررسي نشان داد. واريته فرتيل در مقايسه با ساير واريته ها، داراي خصوصيات کمي و کيفيت برتري بود. تجزيه خوشه اي واريته هاي فندق را به سه گروه و يک رقم مستقل تقسيم نمود. نتايج اين تحقيق نشان داد که خصوصيات مرفولوژيکي يکي از ابزارهاي قابل اطمينان براي شناسايي و ارزيابي واريته ها و ژنوتيپ هاي فندق مي باشند.