مقاله ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي برخي از ارقام پنبه اميدبخش در منطقه ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي خصوصيات کمي و کيفي برخي از ارقام پنبه اميدبخش در منطقه ورامين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله خصوصيات کمي و کيفي
مقاله ورامين
مقاله زودرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي تبار موسي الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلعت فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنبه از خانواده مالواسه (پنيرک) و جنس گوسيپيوم بوده و ارقام تجاري آن در ايران از گونه هيرستوم ميباشند. خصوصيات منحصر به فرد الياف پنبه موجب گرديده تا پنبه به عنوان مهمترين نبات ليفي شناخته شود. اين بررسي به منظور بررسي خصوصيات صفات زراعي و کميت و کيفيت الياف ارقام پنبه اي که از طريق روشهاي مختلف اصلاحي بدست آمده اند و از نظر يک يا چند صفت برتري خود را نسبت به ارقام تجاري نشان داده اند در منطقه ورامين انجام گرديد. در اين مطالعه تعداد ۹ رقم به همراه شاهدهاي ورامين و ساحل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ۴ تکرار طي سالهاي ۸۵-۱۳۸۴ مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده نشان داد که رقم ۴۳۲۵۹ ضمن داشتن عملکرد بالا زودرس تر از اکثر ارقام ميباشد. اين رقم با داشتن طول شاخه زاياي کوتاه و ارتفاع کم بصورت رقمي پاکوتاه ظاهر گرديد. اين خصوصيات ميتوانند براي اصلاح ارقام تجاري و توليد رقم جديد در برنامه هاي اصلاحي و همچنين در برنامه هاي تهيه بذر هيبريد مدنظر قرار گيرند. ساير ارقام نظير آوانگارد و اوپال نيز زودرسي بالايي از خود نشان دادند.